Автор: Світлана ГАВРИЛЕНКО16 Сентября 2021 11:50

Навчатися на інженера-енергетика в ХДАЕУ – це перспективно

Навчатися на інженера-енергетика в ХДАЕУ – це перспективно

Питання забезпечення енергетичної безпеки України є пріоритетним завданням вітчизняних науковців. Із запровадженням ринкових відносин, приватизації компаній паливно-енергетичного комплексу, підприємства енергетичної галузі гостро потребують висококваліфікованих фахівців. Стрімко зростає попит на підготовку фахівців, які вміють комплексно аналізувати різні аспекти енерговикористання та оцінювати їх вплив на результати діяльності суб’єктів господарювання. 

«Фактично на сьогодні ми можемо відмітити, що комплексний аналіз питань енергетики, екології, економіки та управління (на рівні підприємств) увійшов у повсякденне життя суспільства та керівників підприємств, – зазначає в розмові з “Гривною” Наталя Миколаївна Шапоринська, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії Херсонського державного аграрно-економічного університету. – Водночас подальший соціально-економічний розвиток України, її інтеграція до світових енергетичних ринків ставлять нові вимоги до фахівців паливно-енергетичного комплексу. Задачі керівників і персоналу підприємств енергетичного сектору суттєво змінюються. Із прийняттям законодавства та запровадженням нових моделей функціонування енергетичних ринків прогнозуються кардинальні зміни вимог щодо фахової підготовки персоналу підприємств енергетики та органів державної влади за деякими напрямами». 

Виїзне заняття здобувачів вищої освіти на Южно-Українську АЕС.

Отож для працівників енергетичного сектору необхідними є знання, які б надавали розуміння технології виробництва та споживання енергоресурсів, окремих технічних рішень на всьому ланцюгу перетворень енергоресурсів, економічних механізмів функціонування енергетичних ринків, тенденцій довгострокового та короткострокового планування. Важливі й знання з біржової та online торгівлі енергоресурсами; проектного аналізу; менеджменту та маркетингу; корпоративної та галузевої стратегій розвитку; державного управління та регулювання енергетики (законодавство та адміністративне регулювання); державної енергетичної політики (стратегія, державні та галузеві цільові програми), міжнародних  угод  і  зобов’язань України, впливу глобальних ринків на енергетику країни тощо.

Саме тому в ХДАЕУ була відкрита спеціальність Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, де науково-педагогічні працівники факультету архітектури та будівництва багато уваги та наполегливої праці приділяють викладанню широкого кола навчальних дисциплін у прив’язці до енергетичної специфіки, які відповідають вищезазначеним сучасним вимогам і перспективним цілям енергетичної політики країни. Тут готують і ведуть перепідготовку відповідних фахівців основних професій галузі. 

Викладачі спеціальності працюють над модернізацією діючого лабораторного обладнання, придбанням сучасних стендів і приладів, комп’ютеризацією лабораторних робіт і практичних занять. Лекції проводять в мультимедійних аудиторіях. Закріплення теоретичного матеріалу під час навчання студенти здійснюють  у лабораторіях кафедри. 

«Упродовж останнього часу особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної діяльності, – розказує Наталя Миколаївна. – Вони мають змогу вибрати напрям наукової діяльності. Свої здобутки та перші результати наукової роботи представляють на студентських наукових конференціях і семінарах, які проводяться на кафедрі та в університеті. Кращі роботи публікуються в збірнику наукових статей за тематикою студентських науково-технічних конференцій».

Студенти зупиняють роботу ядерного реактора на АЕС.

Черговим кроком університету в цьому напрямі є активна співпраця з регіональними роботодавцями, науковими й навчальними установами. Питання атомної енергетики студенти вивчають на виїзних заняттях на Южно-Українському енерго-комплексі – єдиному в Україні підприємстві з комплексним використанням базових ядерних, а також маневрених гідро- та гідроакумулюючих потужностей. Під час занять співробітники інформаційного центру АЕС розповідають про конструкції основних будівель і споруд станції, а також про устаткування атомних реакторів, про інженерне обладнання щодо очистки води технологічних систем, трубопроводів на естакадах, підвідних і відвідних каналів. Також там проводять лекцію щодо стану енергетичної галузі України. Студенти вивчають технологічний процес роботи АЕС на макетах, знайомляться з конструкціями та устаткуванням ядерного реактора. Особливу зацікавленість зазвичай студенти виявляють при огляді повномасштабного тренажера АЕС, де мають змогу власноруч зупинити ядерний реактор і спостерігати за тим, як через  10 секунд він зупиняється. Заняття  завершуються в мальовничому куточку енергетичного комплексу, де майбутні енергетики знайомляться з роботою однієї з трьох  в Україні гідроакумулюючих станцій –  «Ташлицької ГАЕС».

Про перспективність даної спеціальності свідчить не тільки увага з боку держави та щорічне зростання бюджетних місць, а й збільшення кількості студентів-контрактників, що впевнено пов’язують своє майбутнє з електроенергетикою.

Тож ХДАЕУ запрошує на навчання студентів, які в майбутньому стануть провідними фахівцями в енергетичній галузі!

Фото надані університетом

Ліц. АД №527473 МОНУ від 14.11.14 р.