Які інновації чекають на абітурієнтів цього року, ми запитали в директора Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максима Кирпенка.

У 2019 році державну підсумкову атестацію в формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть тільки учні 11-х класів, а також студенти установ вищої (колед-жі та технікуми) та професійної освіти, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Учні 9-х класів будуть здавати шкільні іспити в письмовій формі, але не в формі ЗНО. Запуск ЗНО для учнів 9-х класів планується не раніше 2026–2027 навчального року.

- Максиме Юрійовичу, почнемо з головного: розкажіть, будь ласка, про строки реєстрації на ЗНО та саму процедуру. Можливо, є зміни?

- Реєстрація (перереєстрація) для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року триватиме з 5 лютого до 25 березня. При цьому зверніть увагу: до 18 березня повинні зареєструватися особи, які здобувають повну загальну середню освіту в цьому навчальному році. До 25 березня – випускники минулих років.

Щоб успішно зареєструватися, необхідно:

1. Створити та оформити ре­єст-ра­ційну картку.

2. Сформувати пакет документів (перелік документів не змінився) та надіслати/передати його до Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Реєстраційна картка, як і в попередні роки, формується за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).

Одним із перших кроків є обрання категорії особи:

- «Випускник закладу загальної середньої освіти 2019 року» – для тих осіб, які завершують навчання в закладі загальної середньої освіти;

- «Учень (слухач) закладу професійної (професійно-технічної) осві-ти» – для тих осіб, які є учнями (студентами, слухачами) закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувають у поточному році повну загальну середню освіту;

- «Студент закладу вищої освіти» – для тих осіб, які є студентами закладу вищої освіти (коледж) і здобувають у поточному році повну загальну середню освіту;

- «Випускник минулих років» – для тих осіб, які вже мають атестат (здобули повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де вони навчаються зараз (чи продовжують навчатися);

- «Випускник, який здобуде в 2019 році повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти» – для тих осіб, які навчаються в закордонному закладі освіти та здобувають у поточному році повну загальну середню освіту.

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти для проходження державної підсумкової атестації в формі ЗНО керівники закладів освіти надсилають до 18 березня 2019 року.

До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких будуть зазначені час і місце проведення тестувань.

Зверніть увагу! На відміну від попередніх років додаткового періоду для перереєстрації для участі в ЗНО не передбачено.

- Куди можна звертатися за консультацією з питань підготовки та сдачі тестування?

- За необхідності для отримання кваліфікованої консультації з питань реєстрації для участі в ЗНО можна звернутися до пунктів реєстрації учасників ЗНО, які з 5 лютого до 25 березня 2019 року функціонують у зоні обслуговування Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти (http://khersontest.org.ua). Так, у Херсонській області їх створено 7.

За потреби з питань реєстрації та участі в сесіях ЗНО можна звертатися за телефонами, розміщеними на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти (http://khersontest.org.ua) на сторінці «Контакти», зокрема:

- організаційно-технологічний відділ – (0552) 46-05-50;

- відділ інформаційних технологій – (0552) 46-00-62.

- А якщо, наприклад, дитина навчається за кордоном і має на меті здати ЗНО, але дати здачі тестування співпадають з її навчанням або участю, скажімо, в олімпіадах державного рівня. Як бути особам, які не мають можливості пройти ЗНО під час основ-ної сесії з різних обставин?

- У межах часу, відведеного для основного періоду реєстрації, здійснюється подання документів особами, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії в зв’язку з тим, що:

1) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальні предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день;

2) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у ЗНО з окремого(их) навчального(их) пред­мета(ів), що проводиться(яться) в певні дні;

4) вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, які можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;

5) в період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів:

- братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України,

- складатимуть державні іспити,

- проходитимуть практику на підприємствах, в установах і організаціях (для осіб із числа учнів (студентів, вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти),

- перебуватимуть за кордоном;

6) належать до категорії осіб із неконтрольованої території.

- Які є інновації в ЗНО цього року?

- Стосовно інновацій у ЗНО-2019 варто зазначити такі.

1. Відповідно до п. п. 5, п. 2 наказу Міністерства освіти та науки України від 22 серпня 2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», результати ЗНО з української мови та літератури (українська мова), а також із математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) (за вибором учня) зараховують як результати атестації для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Відповідно до п. п. 6, п. 2 зазначеного вище наказу результати ЗНО з української мови та літератури (української мови) можуть зараховуватися як результати атестації для студентів закладів вищої освіти, які скористаються правом повторного складання атестації, оскільки в 2018 році вони склали державну атестацію в формі ЗНО з цього предмету, отримавши 1–3 бали.

3. Відповідно до пункту 14 Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 07.12.2018 року, здобувачі освіти можуть бути звільнені від ЗНО та пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони:

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань і патологічних станів, які можуть бути перешкодою для проходження ЗНО (затвердженому наказом Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєст-рованому в Міністерстві юстиції Украї-ни 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не реєструвалися для проходження ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів). Це – за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу МОН, МОЗ від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»;

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання» та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

-Чи змінився перелік предметів?

- Ні, перелік предметів, із яких у 2019 році проводиться ЗНО, не змінився (дати проведення див. на с. 2). Це такі:

- українська мова та література;

- історія України (період ХХ – початок ХХІ століття);

- математика;

- біологія;

- географія;

- фізика;

- хімія;

- англійська мова;

- іспанська мова;

- німецька мова;

- французька мова.

- Максиме Юрійовичу, певно, було таке, що минулого року когось не допустили до здачі ЗНО? З яких причин це сталося?

- На виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 26.12.2014 року № 1526 «Деякі питання колегіальних робочих органів із підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання» з метою захисту прав осіб, які виявили бажання взяти участь у ЗНО 2018 року, беручи до уваги процедуру роботи пункту обробки реєстраційних документів у 2018 році, затверджений Реєстр ситуацій, які можуть виникнути під час обробки реєстраційних документів і способів їх вирішення, регламентна комісія Херсонського РЦОЯО в своїй роботі брала за основу типові варіанти рішень, які запропоновані вищезазначеним нормативним актом.

У реєстраційний період і в строки, які дозволяли перереєстрацію, регламентна комісія розглядала питання можливості реєстрації осіб, які виявили бажання пройти ЗНО в 2018 році, але припустилися порушень під час оформлення реєстраційних документів чи належать до інших категорій абітурієнтів, рішення щодо реєстрації яких має ухвалити регламентна комісія. В зазначений реєстраційний період регламентною комісією в зв’язку з недоліками в оформленні реєстраційних документів було прийнято 195 рішень про відмову в реєстрації, що складає 38,9% від загальної кількості звернень, розглянутих регламентною комісією. Зокрема було відмовлено в реєстрації 94-м особам із Херсонської області.

Серед найпоширеніших підстав, які стали причиною прийняття рішення про відмову в реєстрації:

- неналежне оформлення реєстраційної картки (відсутність тексту заяви, неповний текст заяви);

- відсутній підпис заявника;

- не надана копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

- не надані копії документів, які свідчать про зміну персональних даних (наприклад, свідоцтво про шлюб);

- відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації).

Щодо кількості осіб, які зареєструвалися, але не з’явилися на основну сесію ЗНО саме в Херсонській області, статистичні дані у відсотковому значенні наступні:

- з української мови та літератури (української мови) – 3,7%;

- з історії України – 5,7%;

- з англійської мови – 6,6%;

- з французької мови – 5,6%;

- з німецької мови – 17,1%;

- з фізики – 13,8%;

- з хімії – 12,9%;

- з біології – 7,4%;

- з географії – 6,7%.

Якщо учасник не з’явився на основну сесію ЗНО з поважної причини, він мав право подати документи для реєстрації на додаткову сесію. Також проблемним залишається той факт, що певна частина учасників ЗНО напередодні проведення сесій тестування гублять документи, потрібні для допуску на пункти, що унеможливлює їх участь.

- Чи були випадки порушень правил сдачі ЗНО під час самого тестування?

- Прикро, але такі випадки фіксуються кожного року. У 2018 році під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Херсонській області зафіксовані 11 фактів порушення процедури проходження ЗНО.

Здебільшого порушення були зумовлені недотриманням учасниками вимоги заборони мати при собі або на робочому місці технічні засоби чи пристрої, друковані або рукописні матеріали. Найбільше таких порушень виявлено під час проведення наймасовіших сесій ЗНО – з української мови та літератури, математики, історії України. Минулого року в Херсонській області 11 осіб дочасно припинили виконання сертифікаційних робіт під час сесій ЗНО.

- А скільки осіб не впорались із завданнями й узагалі не здали тестування? З яких предметів?

- Передусім зауважимо декілька позицій. Перша: склали всі учасники, хто прийшов на пункти тестування. Питання наступне – наскільки успішно вони це зробили? Друга: відповідно до критеріїв оцінювання завдань зовнішнього оцінювання щорічно встановлюється поріг «склав/не склав» для визначення результатів ЗНО, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Тому правильно буде проаналізувати, який відсоток учасників ЗНО подолав/не подолав поріг із кожного предмета (за шкалою 100–200 балів).

Поріг «склав/не склав» означає мінімальну кількість (суму) тестових балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати абітурієнт із мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до закладу вищої освіти.

Наприклад, регіональні дані щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які не подолали пороговий бал у Херсонській області, мають такий вигляд (відсоток від кількості учасників із кожного предмета):

- з української мови – 15%,

- історії України – 15%,

- математики – 23 %,

- фізики – 20%,

- хімії – 18%,

- біології – 9%,

- географії – 12%,

- англійської мови – 18%.

Наприкінці серпня 2018 року на сайті Українського центру оцінювання якості освіти було розміщено Офіційний звіт про проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, в якому (Том 1) викладені результати ЗНО з кожного предмета в розрізі областей. Також розміщені регіональні статистичні дані, що дає змогу й сьогодні ознайомлюватися з ними відкрито.

- Дякуємо за бесіду.

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

У 2018 році абітурієнти при вступі найчастіше робили три помилки, про які розповіла міністр освіти та науки України Лілія Гриневич.

1. Абітурієнти, які неправильно вказували адресу електронної пошти при реєстрації, потім не отримували лист-підтвердження.

2. Якщо випускники кілька разів вводили неправильний пароль при вході в особистий кабінет абітурієнта, то система блокувала таких користувачів на три години.

3. Абітурієнти завантажували в систему неправильну інформацію або скани документів, а потім намагалися змінити інформацію, хоча й бу-ли попереджені про те, що після завантаження інформації змінити нічого не вдасться.

Тож абітурієнтам 2019-го року слід враховувати ці нюанси.

Не задоволені результатами ЗНО? Подавайте апеляцію

Учасник тестування має право подати апеляційну заяву в разі виникнення сумнівів у правильності визначення результату зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, ­незгоди з рішенням про анулювання результату. Але таку заяву ­подають не до регіонального, а до Українського центру оцінювання якості освіти.

Минулого року Українським центром оцінювання якості освіти зареєстровано 79 випадків подачі апеляційних скарг на процедуру проведення тестування. Відтак, якщо ви не згодні з результатами оцінювання, то протягом 5 (!) календарних днів із урахуванням дня офіційного оголошення результатів ЗНО з певного навчального предмета (сесії) необхідно подати апеляційну заяву. Про це пише офіційний сайт testportal.gov.ua. Дату подання заяви визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті. Апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти розглядає заяву протягом 15 календарних днів із урахуванням дня його надходження.

Апеляційну заяву радять надсилати рекомендованим листом за адресою: м. Київ, вулиця Володимира Винниченка, 5, індекс 04053 (з поміткою «Апеляційна комісія УЦОЯО»). Зверніть увагу на те, що розгляд апеляційної заяви – це фактично повторне визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання. Адже в цьому випадку здійснюють повторну технічну й предметну перевірки бланків відповідей.

За результатами повторних перевірок апеляційною комісією може бути прийнято одне з таких рішень:

- відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);

- задовольнити апеляційну заяву (раніше певний результат буде змінений).

У разі задоволення заяви про результати приймають одне з таких рішень:

- про відновлення результату зовнішнього оцінювання (в тому випадку, якщо попередньо результат був анульований);

- про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання.

Будьте готові, що визначений раніше результат може бути змінений у бік зменшення ­кількості балів.

Щоб уникнути неприємностей, пов’язаних із можливим заниженням результату, краще попередньо завантажити скан-копію бланків відповідей і об’єктивно оцінити результат виконання тесту учасником. Скан-копії бланків будуть розміщені на інформаційних сторінках після оголошення результатів із певного предмета.

Щоб ознайомитися зі скан-копіями бланків відповідей, досить зайти на свою інформаційну сторінку та сформувати запит. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії, на якому здійснюватиметься розгляд заяв про результати, буде розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua). Учасники зовнішнього оцінювання (їх представники) можуть бути присутніми на засіданні, під час якого розглядаються подані ними апеляційні заяви.

Заявник може відкликати заяву про результати до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. В такому випадку розгляд заяви припиняється.

Інформація про результат зовнішнього оцінювання, який установить апеляційна комісія, буде розміщена на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше 3-х робочих днів із дня прийняття рішення. Не пізніше ніж через 3 робочі дні заявнику буде надіслано рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу.

Слід знати, що в нормативних документах не передбачена можливість оскаржувати зміст завдань сертифікаційної роботи з певного предмета або правильність установлених і затверджених відповідей. Тому апеляції та звернення щодо змісту тестових завдань на засіданні апеляційної комісії не розглядатимуть.

ВІЗЬМІТЬНА ЗАМІТКУ

Права та обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання визначені Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:

1) приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);

3) протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи:

- заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу;

- спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи;

- списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

- виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної роботи, їх окремі аркуші, бланки відповідей;

4) псувати майно закладу, в приміщенні якого розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті;

5) персоналізувати сертифікаційну роботу.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!

В разі порушення однієї або кількох вищеназваних вимог учасник зовнішнього оцінювання за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання та залишити пункт зовнішнього оцінювання.

Вступ до ВНЗ своєї мрії: на що звернути увагу

Міністерство освіти й науки України (МОНУ) затвердило Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (наказ № 1096 від 11 жовтня 2018 року, детальніше ознайомитися з ними ­можна на сайті МОНУ mon.gov.ua).

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, окрім оцінок із англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати сертифікати з англійської, французької, німецької або іспанської мов за 2018 або 2019 роки.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

ВАЖЛИВО!

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж із чотирьох спеціальностей. ­Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних і/або юридичних осіб не обмежується.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети чітко регламентуються додатком № 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році відповідно до майбутньої спеціальності.

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків і творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти. А третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, із яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір із двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності).

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов’язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): «Освітні, педагогічні науки», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «Спеціальна освіта», «Фізична культура та спорт», «Дизайн (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу)».

Заклади вищої освіти в своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

Згідно з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:

1) ознайомитися з Порядком, дотримуватися його вимог;

2) своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання й документом, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті);

3) ввічливо ставитися до учасників зовнішнього оцінювання тапрацівників пункту зовнішнього оцінювання;

4) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;

5) після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, повернути матеріали зовнішнього оцінювання (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту зовнішнього оцінювання;

6) виконувати сертифікаційну роботу на робочому місці, визначеному Українським центром;

7) виконувати та оформляти сертифікаційну роботу згідно з правилами, зазначеними в зошиті із завданнями;

8) до виходу з пункту зовнішнього оцінювання надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти (далі – уповноважена особа Українського центру) Сертифікат для проставляння відмітки про проходження зовнішнього оцінювання.

Увага – на рейтингові списки

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 години 20 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 години 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 години 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів і вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих із повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 18:00 години 26 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 години 31 липня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 12:00 години 1 серпня. Зарахування на навчання вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних і/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних і/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, – не пізніше 9 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних і/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 12:00 години 1 серпня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних і/або юридичних осіб визначаються правилами прийому закладу освіти, при цьому прийом документів починається не раніше 10 липня. Тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада.